...noen å snakke med!

Om Arena 12-25

 

En dør inn

Arena 12-25 er et lavterskel tilbud for unge mellom 12-25 år og skal være tilgjengelig for ungdommene når de trenger det.

Det skal være lav terskel for å ta kontakt og kort vei til noen å snakke med. Det er et ønske fra ungdommene om å gjøre ulike tjenester mer tilgjengelig gjennom tilpasning av ungdommens behov og samlokalisering av tjenester i lokalområdet.

 

elijah-m-henderson-26286-unsplash.jpg

Visste du:

 • At mer enn halvparten av unge mellom 12 og 25 år har problemer som påvirker dem i deres hverdag?

 • At det ikke finnes tilbud som kan hjelpe barn og unge som har bruk for det, før de blir syke på ordentlig?

Det gjør vi noe med:

 •  Arena er et nytt tilbud til barn og unge. Gjennom samtale og behandling får barn og unge mulighet til å snakke om livets små og store utfordringer eller praktisk hjelp til det som er viktig for de.

 • Med lav terskel og mye kunnskap og omsorg, kan vi sørge for at små problemer ikke får utvikle seg til å bli store.


Kort om Arena 12-25

 • Målgruppa er mellom 12 og 25

 • Bygger på et universelt forebyggende folkehelseperspektiv med mulighet for hurtig og sømløs los inn i hjelpeapparatet

 • Lavterskel: gratis, lett tilgjengelig. Dropp-in, tilpassa lokaler og åpningstid

 • Er bemannet av fagfolk og frivillige som arbeider tett sammen

 • På de unges premisser, på de unges språk, i de unges univers, ung-til-ung metodikk: Hva er viktig for deg?

 • Samtaler og praktisk hjelp

 • Ingen problemer er for små – små problemer vokser seg store i taushet

 • Er eid av kommunene og har et forpliktende metodisk samarbeid med Arena 12-25 som eier modellen

 

Tverrfaglighet i fokus

 

På Arena arbeider fagfolk, erfaringskonsulenter og frivillige sammen for å hjelpe unge. Samarbeidsavtaler med ulike offentlige tjenester, gjør at av fagfolk kan du på senteret møte sykepleier, sosialarbider, ruskonsulent, studierådgiver, representant for NAV. Tilbudet er gratis, har ingen ventetid, lav terskel, lang åpnngstid, lett tilgjengelighet, mulighet for å være anonym, og har sømløs overgang til offentlige tjenester.

brooke-cagle-609873-unsplash.jpg
 

Ønsker du Arena 12-25 i din kommune?

Kontakt oss for et uforpliktende informasjonmøte

På informasjonsmøte vil din kommune få presentert verdiene, teorien, metoden og forskningen som ligger bak dette konseptet. Det vil være fokus på tverrfaglig samarbeid og koordinering av ulike tjenester innad i kommunen.

Viktige punkter på informasjonsmøte er:

 • Implementering

 • Tilrettelegging

 • Opplæring

 • Rekruttering

 • Frivillige

 • Forskning

 • Erfaringsbase

Kontakt Rune Helland, fagsjef i Mental Helse for mer informasjon og bestilling av informasjonsmøte.

Rune Helland

45 48 83 83

rune.helland@mentalhelse.no